Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] gọn
  the branch snapped cleanly in two
  cành cây gãy tách thành hai một cách gọn ghẽ
  catch a ball cleanly
  bắt gọn quả bóng
  Tính từ
  (-ier; -iest)
  sạch sẽ; thường ngày sạch sẽ; có thói quen sạch sẽ