Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

classy /'klɑ:si/  /'klæsi/

  • Tính từ
    (-eir; iest)
    thựơng hạng, có hạng
    a classy hotel
    một khách sạn thượng hạng