Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clamminess /'klæminis/  

  • Danh từ
    sự ướt át; sự nhớp nháp