Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circuit training /'sɜ:kit ,treiniŋ/  

  • (thể thao) phương pháp luyện tập đa năng