Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cicatrice /'sikətris/  

  • Danh từ
    (cách viết khác cicatrix /'sikətriks/) (số nhiều cicatrices)
    cái sẹo