Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

churn-staff /'tʃə:nstɑ:f/  

  • Danh từ
    dụng cụ đánh sữa (để lấy bơ)