Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chubbiness /'t∫ʌbinis/  

  • Danh từ
    sự mũm mĩm, sự bụ bẫm