Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động) ngưng hoạt động; giảm rất nhiều
  dịch vụ xe búyt trong vùng này hầu như đã ngưng hoạt động
  chop something [up] into [something]
  chặt, đốn, bổ, chẻ
  anh ta bổ khúc gỗ ra làm củi
  chúng ta có thể cưa bỏ bất cứ cành chết nào và chặt chúng ra làm củi
  chop at something
  bổ, chặt (bằng rìu, dao)
  chop down a dead tree
  đốn một cây đã chết
  chop something off [something]
  phát đứt (bằng rìu)
  nó phát đứt một cành cây
  (khẩu ngữ) Charles I đã bị chặt đầu
  chop a (one's) way through
  phát cây mở lối đi qua
  Danh từ
  nhát chặt, nhát bổ
  chỉ một nhát chị ta chặt đứt cây con
  nhát chặt bằng cạnh bàn tay (võ karate)
  miếng thịt sườn (lợn, cừu)
  the chop (số ít) (Anh, từ lóng) sự sa thải; sự giết chết; sự ngưng
  chị ta bị sa thải sau mười năm làm việc cho công ty
  Động từ
  (-pp-)
  chop and change
  thay đổi xoanh xoạch (ý kiến, kế họach…)

  * Các từ tương tự:
  chop about (round), chop-chop, chop-house, chop-suey, chopfallen, chopped impulse voltage, chopper, chopper modulation, choppers