Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choke-full /'tʃoukful/  

  • Tính từ
    đầy chật, chật như nêm
    tắc nghẹt