Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xinh đẹp hay đa cảm một cách hời hợt