Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chiseller /'t∫izələ[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ cách viết khác chiseler)(từ lóng) kẻ lừa đảo