Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tôn giáo) áo choàng (của giám mục Anh)