Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chilliness /'t∫ilinis/  

  • Danh từ
    sự lạnh lùng, sự lạnh nhạt