Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chilli corn carne /,t∫ili kɒn 'kɑ:ni/  

  • thịt bò hầm đậu tây có thêm ớt khô