Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chiffonier /'ʃifə'niə/  

  • Danh từ
    tủ nhiều ngăn (đựng đồ vật)
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tủ com mốt