Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mánh khoé (để) kiện tụng, mánh khoé của thầy kiện; sự nguỵ biện
  (đánh bài) sắp bài không có bài chủ (bài brit)
  Nội động từ
  dùng mánh khoé để kiện tụng
  Ngoại động từ
  lừa, lừa gạt
  lừa ai làm việc gì
  to chicane someone out of something
  lừa ai lấy vật gì
  cãi vặt về (chi tiết...)

  * Các từ tương tự:
  chicaner, chicanery