Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều chessmen /'tʃesmən/) quân cờ