Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chatelaine /'tʃætəlein/  

  • Danh từ
    dây đeo chìa khoá; dây đeo đồng hồ; xà tích
    bà chủ phong lưu ở nông thôn
    bà chủ (tiếp khách)