Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều không đổi) khung gầm (ô tô, máy bay…)