Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charmless /'tʃɑ:mlis/  

  • Tính từ
    không đẹp, vô duyên