Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charivari /'ʃɑ:lətən/  

  • Danh từ
    tiếng om sòm, tiếng la hét om sòm; tiếng kèn tiếng trống om sòm