Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  -pp-
  [làm] nứt nẻ, nẻ
  trời rét da tôi bị nẻ
  hạn hán làm ruộng đồng nứt nẻ
  Danh từ
  chỗ da nẻ
  Danh từ
  thằng cha, thằng
  a funny chap
  một thằng cha buồn cười
  (viết tắt của chapter) chương

  * Các từ tương tự:
  chap-book, chap-fallen, chaparajos, chape, chapel, chaperon, chaperonage, chapiter, chaplain