Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

change of life /,t∫eindʒ əv 'laif/  

  • the change of life
    (trại) như menopause