Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chancellor /'t∫ɑ:nsələ[r]/  /'t∫ænsələr/

 • Danh từ
  thủ tướng (Đức, Áo)
  (Anh) hiệu trưởng danh dự (một số trường đại học)
  chancellor of London University
  hiệu trưởng danh dự trường đại học Luân Đôn
  quan chưởng ấn
  Chancellor of the Exchequer
  (Anh) bộ trưởng bộ tài chính

  * Các từ tương tự:
  chancellorship, chancellory