Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chamber of horrors /'tʃeimbəəv'hɔrəz/  

  • Danh từ
    nơi trưng bày những vật khủng khiếp (dụng cụ tra tấn...)
    mớ những cái kinh khủng