Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chalkboard /t∫ɔ:kbɔ:d/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ) như blackboard