Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lều ván (Thụy Sĩ)
    lều cắm trại