Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centre spread /,sentə'spred/  

  • hai trang giữa (đối diện nhau của một tờ báo, tờ tạp chí)