Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

central bank /,sentrəl'bæŋk/  

  • ngân hàng trung ương

    * Các từ tương tự:
    Central Bank of Central Banks