Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người kiểm duyệt (sách, báo, phim ảnh…)
  (La Mã cổ) viên chức giữ danh bạ công dân và giám sát đạo đức xã hội
  Động từ
  kiểm duỵêt
  kiểm duyệt thư từ của tù nhân

  * Các từ tương tự:
  censorable, censorial, censorious, censoriously, censoriousness, censorred, censorship