Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cause way /'kɔ:zwei/  

  • Danh từ
    lối đi đắp cao lên (để đi qua nơi lầy lội)