Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casually /'kæʒʊəli/  

 • Phó từ
  [một cách] tình cờ, [một cách] ngẫu nhiên
  meet somebody casually
  gặp ai tình cờ
  [một cách] xuềnh xoàng
  casually dressed
  ăn mặc xuềnh xoàng
  [một cách] không thường xuyên
  casually employed
  được thuê làm không thường xuyên