Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) thuyền buồm nhỏ (của Tây-ban-nha (thế kỷ) 16, 17)