Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tạc, chạm
  bức tượng được tạc bằng đá cẩm thạch
  carve wood
  chạm gỗ
  khắc (những chữ đầu tên mình…) vào (một thân cây…)
  thái (thịt đã nấu chín) thành lát mỏng
  vui lòng thái cho tôi một lát khác
  carve something out [for oneself]
  tạo nên danh tiếng và sự nghiệp nhờ lao động cật lực
  chị ta đã tự tạo cho mình danh tiếng là một phóng viên có hạng
  carve something up
  (khẩu ngữ) chia cắt ra từng mảnh
  lãnh thổ bị các lực lượng chiếm đóng chia cắt ra từng mảnh

  * Các từ tương tự:
  carvel, carvel-built, carven, carver, carver-up