Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpet-raid /'kɑ:pitreid/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) cuộc ném bom rải thảm