Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caprice /kə'pri:s/  

  • Danh từ
    thái độ thất thường; tính khí thất thường
    (nhạc) khúc tùy hứng