Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều cameramen)
    người chụp ảnh; người quay phim truyền hình