Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cabbage-head /'kæbidʤhed/  

  • Danh từ
    bắp cải
    (thông tục) người ngu đần, người ngốc nghếch