Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butter-fingers /'bʌtəfiŋgəz/  

  • Danh từ
    (số nhiều không đổi)
    người vụng về lóng ngóng