Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butter-bean /'bʌtəbi:n/  

  • Danh từ
    đậu bơ (màu bơ, thường bán dưới dạng hạt đã phơi khô)