Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butcherly /'butʃəli/  

  • Tính từ
    như đồ hàng thịt
    thích giết chóc, thích tàn sát