Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

busy-idleness /'bizi,aidlnis/  

  • Danh từ
    sự bận làm những việc linh tinh