Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hối hả; rối rít
  bustle about in the kitchen
  hối hả rối rít trong bếp
  sôi động; nhộn nhịp
  cuộc sống ở trung tâm thành phố thật sôi động
  Danh từ
  sự hối hả, sự rối rít
  everybody was in a bustle
  mọi người đều hối hả rối rít
  sự sôi động, sự nhộn nhịp
  the [hustle and] bustle of city life
  sự nhộn nhịp của cuộc sống thành thị
  Danh từ
  khung căng lưng áo (của phụ nữ trước đây)