Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

burn-out /'bɜ:naʊt/  

  • Danh từ
    sự ngừng hoạt động vì hết nhiên liệu (hỏa tiễn hoặc máy bay phản lực)
    (Kỹ thuật)
    cháy; chập mạch