Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ Mỹ burglarize, burglarise)
  ăn trộm sau khi đột nhập vào nhà
  burgle a shop
  ăn trộm một cửa hàng
  chúng tôi bị trộm trong khi chúng tôi đi nghỉ