Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác bunk)
    điều vớ vẩn
    đừng có tin những gì hắn đang nói, toàn điều vớ vẩn