Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bull-fence /'bulfens/  

  • Danh từ
    hàng rào có hố đằng sau (cho ngựa đua nhảy qua)