Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bò đực
  con đực (voi, cá voi)
  người đầu cơ giá lên (thị trường chứng khoán)
  (từ Mỹ, lóng) cớm, mật thám; cảnh sát
  như bull's-eye
  a bull in a china shop
  người vụng về lóng ngóng
  a red rag to a bull
  xem red
  take the bull by the horns
  dũng cảm đương đầu với khó khăn nguy hiểm
  sắc lệnh của Giáo hoàng
  a papal bull
  sắc lệnh của Giáo hoàng
  (cách viết khác Irish bull) cách dùng từ ngớ ngẩn và không lô-gích (ví dụ : nếu anh không nhận được thư này thì viết thư cho tôi biết)
  (tiếng lóng) như bullshit
  that's lot (a loadof bull
  đó là cả một mớ chuyện nhảm nhí
  (từ Anh, quân sự, tiếng lóng)
  công việc tẻ nhạt thường ngày (như đánh giày, lau súng…)

  * Các từ tương tự:
  bull session, bull-calf, bull-fence, bull-necked, bull-of-the-bog, bull-terrier, bull's- eye, bull's-eye, bulla