Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buckshot /'bʌk∫ɒt/  

  • Danh từ
    đạn chì cỡ vừa (săn thú)