Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    ngành kinh doanh không đăng ký (đặc biệt như bán vé máy bay rẻ tiền)